โรงงานท็อปอิมเมจเป็นโรงงานมาตรฐาน ก่อสร้างในเนื้อที่ 11 ไร่ บนถนนแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการด้วยรูปแบบทันสมัย สวยงาม สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากมลพิษ สะดวก ปลอดภัยต่อพนักงานและผู้มาติดต่อ
               การออกแบบภายในโรงงานคำนึงถึงการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ ประสิทธิภาพการผลิต การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าจนถึงกระบวนการจัดส่งเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด