บริษัท ท็อปอิมเมจ จำกัด ก่อตั้งในปี พุทธศักราช 2537 ช่วงเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้ง และบริการโทรศัพท์ตู้สาขา ต่อมาในปีพุทธศักราช 2541 บริษัทฯ เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็น นำเข้า-ส่งออกสินค้าพลาสติกต่าง ๆ
                            ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจพลาสติกกว่า 15 ปี ในปีพุทธศักราช 2557 ได้ขยายธุรกิจก่อสร้างโรงงาานผลิตชีทพลาสติกสำหรับแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย